08
Th8

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn phần mềm

(Đang tuyển gấp) Công việc: – Tư vấn phần mềm, hệ thống quản lý Doanh nghiệp. – Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm. – Liên kết, tổ...

Xem chi tiết