Kế toán Tài chính

Hệ thống quản lý kế toán và tài chính cho doanh nghiệp

Dữ liệu đồng bộ từ các bộ phận bán hàng, mua hàng, tồn kho, cửa hàng,.. cung cấp một hệ thống dữ liệu rõ ràng, minh bạch, kết quả báo cáo tức thì theo thời gian thực.

 

Odoo CMS - a big picture

Bạn sẽ bất ngờ với những tính năng hữu dụng tại hệ thông kế toán này

Đây là các tiện ích tối ưu mà bạn cần để phát triển doanh nghiệp của mình 

Liên hệ »

Odoo image and text block

Đồng bộ ngân hàng

Tự động đồng bộ các thông báo từ ngân hàng hoặc nhập file bằng tay.

Quản lý hóa đơn, chi phí.

Quản lý các hóa đơn mua hàng và dự báo rõ ràng về các khoảng phải trả trong tương lai.

Xuất hóa đơn

Tạo các hóa đơn chuyên nghiệp và nhanh chóng, quản lý các khoảng thanh toán định kỳ, và kiểm tra các khoản phải trả một cách dễ dàng.

Cân đối dễ dàng

Tự động cân đối và tiết kiệm thời gian đến 95% với các công cụ cân đối thông minh. (Xem video)


 
 

Thanh toán nhanh hơn

Hoá đơn điện tử và theo dõi tự động

Tạo và gửi các hoá đơn một cách chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến qua mạng.

Gửi nhắc nhở đến các đơn vị để yêu cầu thanh toán chỉ bằng vài cái click chuột, thiết lập đơn giản và tự động hoá các chế độ theo dõi để nhận được các thanh toán nhanh chóng.

Tự động tạo hoá đơn từ các đơn đặt hàng, đơn giao hàng hoặc thiết lập dựa vào thời gian và vật liệu, sản phẩm.

Các báo cáo gọn gàng và sinh động

Bạn sẽ thích ngay các dạng báo cáo c ủa hệ thống chúng tôi.


 

Dễ dàng tạo các Bảng cân đối kế toán, Báo cáo doanh thu, hay thông tin dòng tiền.

Lọc lại dữ liệu hay mở rộng dễ dàng, ghi chú lại hoặc so sánh các dữ liệu với nhau.

Dùng các tiện ích phân tích thông minh để báo cáo đối chiếu theo bất kỳ kiểu mẫu nào.


Odoo text and image block

Dừng ngay cách ghi nhận c á giao dịch bằng tay. Hã y để BizU giúp bạn   !!!

Phần mềm Kế toán sẽ được tích hợp với các phần mềm khác trong cùng hệ thống.

Quản trị mua sắm

Theo dõi các khoản chi phí và xuất lại hoá đơn cho chúng theo cùng 1 lô.

Quản lý kho, hàng tồn.

Đồng bộ mọi giao dịch với dữ liệu các kho của bạn để duy trì cập nhật, đánh giá

Quản lý cửa hàng

Dễ dàng tạo các hoá đơn từ các giao dịch trong cửa hàng trong hệ thống kế toán.

Kinh doanh bán hàng

Tự động tạo các nhiệm vụ cho dự án từ các đơn bán hàng.