Woobiz

Giải pháp tổng thể ngành sản xuất Nội thất

Sự kết hợp phần mềm thiết kế nội thất imos iX vào hệ thống quản lý ERP như là một giải pháp toàn diện cho các đơn vị sản xuất nội thất chuyên nghiệp


Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

Máy cắt, dán cạnh, CNC chuyên dụng.

Tư vấn, cung cấp máy móc, thiết bị theo nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Các dòng máy mới, Second hand của IMA, Homag, SCM, Biessie,...

Phần mềm thiết kế nội thất

imos CAD/CAM - PLAN - NET B2B - NET B2C - imos Render - imos 360 - Calculation - SIM
Odoo image and text block

Phần mềm tối ưu cắt ván

Tối ưu ván cắt từ danh sách 

Kết nối được với tất cả các máy cắt ván trên thị trường như Homag, SCM, Biesse, IMA,.. 

Điều phối kế hoach cắt ván theo các đơn hàng,  gửi và nhận đơn hàng nhanh chóng 

Phiên bản cài đặt và thực hiện trên máy hoặc xử lý qua server trên nền tảng web.

Đồng bộ được với các thiết kế, đơn hàng từ phần mềm imos.

Chi phí đầu tư hiệu quả so với các ứng dụng khác trên thị trường.


MRP - Quản lý sản xuất


Xây dựng cơ cấu sản phẩm BOM hoặc kết nối dữ liệu BOM của các thiết kế sẵn có từ imos iX.

Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, doanh số dự đoán sau khi cân đối nguyên vật liệu, linh kiện theo số liệu tồn kho. 

Phân bổ sản xuất theo ca, dây truyền máy móc, theo từ công đoạn
Odoo text and image block

MES - Hệ thống thực thi sản xuất.

Thu thập dữ liệu,

Theo dõi các công việc đang được xử lý,

Điều khiển quy trình sản xuất, 

Các báo cáo, chỉ số đánh giá thực hiện KPI.

Bảng hiển thị sản xuất.

Quản lý bảo trì.


MES - Hệ thống thực thi sản xuất.

Hoạch định sản xuất chuyên sâu.

Quản lý công cụ, dụng cụ

Quản lý chương trình điều khiển trung tâm

Hệ thống cảnh báo và kiểm soát.

Quản lý chất lượng

Điều phối sản xuất.